شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
براي استفاده از فرصت هاي شغلي و همچنين همفکري از ساعات همکلامي براي ايجاد کار و کسب سالم لطفا عضو شويد

پيام‌هاي اتاق

درب کنسرو بازکن برقی
+ با اينحال که اين اتاق هنوز به حد نصابي براي فعاليت نرسيده است اما قصد دارم بنا به توجه جناب مهندس فخري فخيم به اين اتاق به زودي با سلسله مباحثي از روش هاي توليد با حداقل سرمايه را در اتاق منتشر نمايم .. شايد منبعي براي يک جستجوگر گوگلي گرديد.. براي شروع به زودي در مورد روش هاي کشت قارچ و حداقل سرمايه و امکانات خواهم نوشت
+ راستش قصدم ايجاد اتاقي براي کمک و همفکري براي اياد اشتغال و سرمايه گذاري و .. بود . تا احيانا دوستان اگر به مشکلي برخوردند که نياز به جلب نظر اهل فن بود سايريني که در ان موضوع مورد نظر داراي تجربه يا اطلاعاتي هستند بيان کنند اما انگار از موضوع اين اتاق استقبال نشد
چه ميشه کرد .. در حاليکه محيط هاي مجازي اينگونه ميتوانند ضمن تاثير در زندگي مجازي افراد بر روي زندگي حقيقي آنها نيز اثر گذاري کنند اما انگار دوستان نيازي به همفکري در هر جهت نمي بينند .. خسته نباشيد واقعا
+ عيد مبارک ..
+ پيشنهاد يک کنفرانس در رابطه با روشهاي نوين اشتغال .... حداقلش واسه شرکت کننده هايه اشتغال يک دوساعته نون و آب دار ايجاد ميکنه ..
چراغ جادو
گروه مشاوره اشتغال پيامرسان
vertical_align_top