شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ پيامرسان پارسي بلاگ به عنوان مدعي شماره يک جنگ نرم و هر کاربرش يکي از افسران اين جنگ ميباشد که بارها و بارها دست هايي در کار بوده تا اتحاد و انسجام اين محيط را از بين برده اما هيچگاه موفق نشده اند .. شما دوست گرامي .. به هنگاميکه در اين سامانه ثبت نام کردي ميثاقنامه اي را امضا نموده اي که رهرو خون شهيداني باشي که حتي لحظه از ارزشها دور نشدند
سلام علي جان ارادتمنديم عزيز برادر
سلام جناب بهترين ها ... اقا بيگ لايک ...
http://keshtinejat.parsiblog.com/Feeds/6564176/
سلام بسيار بر کاربران فهيم و ارزش مدار سامانه پارسي بلاگ خصوصا نور الزراء ارجمند .. سايه صداقت بزرگوار .. سحر بانو فرهيخته .. دخو معزز .. همسايه خورشيد مکرم .. زهرا بانو ارجمند ..افروز بانو شريف .. نگهبان فرهيخته .. معين ارزشمند .. قاطي پاتي نازنين گرامي .. جناب الياسي عزيز بنده دعا گو هستم و هميشه همچون يک مريد در پيامرسان به دنبال مراد خويش هستم .. سرکار خانم افروز سپاسگزارم ..
دي خواهش ميکنم ... به نام خدا شريف هستم دي:
سلام مجدد سرکار خانم افروز .. منظور دانشگاه شريف بود ديگه .. پس کاشف به عمل اومد شما از استادان دانشمند صنعتي شريف هستين .. دي
دي: نميخواستم ريا بشه دي:
پس الان ديگه متوجه شدم .. دي
چراغ جادو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top