شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ مرنجان دلم را که اين مرغ وحشي .......
پروانگي
هوم؟
عكس=خطا
مشکل نشيند .. خانم پروانگي اين شعرو يکي از بچه ها فرمودن به نيابت منتشر کنم .. دي .. در وصف نظرات عمومي خصوصي کامنتي وبلاگها .. بازم دي
پروانگي
آها :)
جناب بهترين ها مرنجان نه مرجان !دي:
*شاهد*
مرجان کي بيده : :دي
خطا! دسترسي مستقيم به منابع ايوان خطاطي ايران ميسر نيست !!! عکس کلا باز نشده!!! :(
سلام بر سعيد جان عزيز .. اگر تصوير باز نمي شه ..بفرماييد تا چاره اي بيانديشم .. سلام خانم شاهد گرامي .. امان از دست اين مرنجان که گاهي بحدي داغ دل است که يکي از "نون " ها را مخفي ميکند .. دي
سلام خانم افروز .. اشتباه لپي بود که برطرف شد .. دي
سلااااااااااااااااااااام :) / باز نميشه!!! بيانديشيد!!! :))
سعيد جان کلا تعويض کرديم تصوير را چون يحتمل مالک آن راضي نمي باشد از براي استفاده از تصوير ..
:) مرسيييييييي :) / شوما کارد درسه دادا :)
حالا ديگه دل شما مرغ گريز پاي شده؟:))
وقتي دوستاي کار درستي مث آقا سعيد گل داشته باشيم بايد سعي کنيم کمي شبيه دوستاي گل خودمون شيم ..
من کوچيک شمام :)
شما سرور ما هستي دادا ..
من فقط کوچيک شمام :)
سعيد جان نفرماييد عزيز .. شما بزرگواري ..
بله ...
http://mazandnumeh.parsiblog.com/MLink/?6068781
*ري را
ز بامي که برخاست مشکل نشيند...
{a h=shaerekochak}ري را{/a} از حضورتان در اين فيد سپاسگزارم .. و مشکل همچنان باقي
ساعت ویکتوریا
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top