شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ دلم براي کلاغ قصه ها ميسوزد.. هميشه پاي ثابت قصه هايمان است اما هيچوقت سعي نمي کنيم به خانه اش برسد
و باز هم قصه اي ديگر به سر رسيد و کلاغه يکبار ديگر به خانه نرسيد .. التماس دعا و خدا نگهدار
*مهاجر*
سلام بر برادر و رفيق شفيق...بياييد كاري كنيم.........
*سحربانو*
هر چه مى دوم، نمى رسم؛ گاهى باخود فكر مى كنم نكند من باشم كلاغ آخر قصه ها .............
سلام.عجب!پايين رفتيم دوغ بود؛قصه ما دروغ بود
آخيييييي طفلي غلاغ!
*قاصدك*
شايد خانه كلاغ قصه ها بر فراز درخت كهنساليست كه در روزگاران دراز كربن شد رفت پي كارش !! :دييي تو اين وضعيت هر كي فكر خودشه :))))
سلام بر خانم قاصدک گرامي .. تعبير بسيار زيبايي بود ..
زيبا مثل هميشه
mp3 player شوکر
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله اسفند ماه
vertical_align_top