شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ مگر غير از اين است که " #او " ضمير غايب است ، پس چرا همواره در" من "پرسه ميزند !؟
گويي همه را خواب با خود رهسپار ساخته و فقط من بازمانده کاروانم . لنگ لنگان رد قدمهايت را ميگيرم تا خوابم را بازيابم . کمي آهسته تر آخر نا مروت چگونه بر چشمانم لالايي ميگويي در حاليکه خوابم را به يغما برده اي .لالاييت را حرام نکن ، خوابم را رها بکن
سلام
سلام محمد جان . شب زده چون من و تو بسيارند در اين شهر
در اين شهر من وتو هستيم بقيه در خوابند
خوش به حال خيال خوش ، من و تو که نه در عمل خوشيم و نه در خيال
مثل اينكه من تنها هستم درعالم پارسي بلاگ
نه جواب خ رو دادم رفته بودم يک کم ... دييييي
سلام صبح بخير
سلام و صبح بخير
ساعت ویکتوریا
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top